วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

โลโก้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นภาพวงกลมซ้อนกันภายในวงกลมมีภาพแผนที่โลกโดยมีภาพแผนที่ประเทศไทยปรากฏอยู่ด้านหน้าช่องว่างระหว่างวงกลมเขียนชื่อวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้วงกลมมีรูปช่อชัยพฤกษ์ไขว้กันพื้นของเครื่องหมายเป็นสีขาวและตัวเครื่องหมายเป็นสีน้ำเงินโดยตลอด
           
ความหมาย
- แผนที่ประเทศไทยบนลูกโลก         
หมายถึงปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัย บัณฑิตเอเซียให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการ ยอมรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- ช่อชัยพฤกษ์ไขว้
หมายถึงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จการแสดงถึงความเป็นไทยและความมีคุณธรรม
 
ดังนั้นความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจึงหมายถึงปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้ประสบ ความสำเร็จในระดับสากล
ด้วยความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศ
                 
สีประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ได้แก่สีเทา-ทอง   โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้
- สีเทา  หมายถึงความนอบน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ
- สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ

ขอบคุณ www.cas.ac.th

ความเห็นของศิษย์เก่า

ความเห็นของศิษย์เก่า

ความเห็นของมหาบัณฑิต

บัณฑิตคุณภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
(คุณPacharawit Chansirisira)

กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทุกท่านที่คอยแนะนำช่วยเหลือให้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและขอบคุณพี่น้องพ้องเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจคับ
(คุณครู ผ้าด้าม)

วันนี้ไปยื่นขอจบการศึกษาแล้วครับ.....ขอกราบขอบพระคุณวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คุณหมอกระแส ท่านอธิการบดีกษม ดร.อาทิตย์และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กระผมและผองเพื่อนกลุ่มเมืองพลมาโดยตลอด พวกผมเรียกได้ว่า
"มีวันนี้เพราะที่นี่ให้ จบอย่างไม่อายใคร ภาคภูมิใจและสมศักดิ์ศรี"
(คุณเชาวรินทร์ แก้วพรม)

ตอบเต็มเสียงได้เลยว่า "จบจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย"
(คุณKai Thamkaew)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด หลายต่อหลายครั้งที่ท้อแท้ เหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีกำลังใจ เพียงข้อความสั้นๆหรือคำพูดไม่กี่คำ แต่มันคือเชื้อเพลิงเติมแรงใจให้วิ่งไปข้างหน้าจนมาถึงวันนี้ อยากบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถาบันให้ความรู้แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งถึงไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่มีความอบอุ่นที่ได้มาอยู่บ้านหนังนี้ นี่คือความรู้สึกจริงกลั่นมาจากก้นบึ้งของหัวใจ หลังจากจบจากที่นี่คงมีโอกาสได้เจอกันน้อยลง แทนคำขอบคุณให้พี่ๆและอาจารย์ทุกท่านค่ะ
(คุณSriudom Sudarut )

ผมอยากบอกกับนักศึกษาทุกคนว่า ผมภูมิใจที่จบจากบัณฑิตเอเซีย
(คุณChoochart Phimga )

Historical of CAS .

Historical of CAS .
CAS was founded by Prof. Dr.krasae Chanawongse, a recipient of the Ramon Magsayay award for community Leadership in 1973.Locate at 179/137 Prachasmosorn RD., Nai Muang Subdistrict,Muang district,Khon kaen City . CAS grown very fast, At the beginning in 2002,start with the Bachelor level in the Faculty of Business Administration but now was grown to 5 Bachelor degree in the business administration,liberal arts, law, nursing, and information technology fields and 3 Master degree in Business administration and Education administration and Public health. Dr. Kasom Cannawongse, President.

Professor Krasae Chanawongse said.

Professor Krasae Chanawongse said.
SAMURAI must NO FEAR, NO SURPRISE,NO DOUBT, NO HESITATE . หมายถึง ถ้าได้รับมอบหมายหรือ ตัดสินใจทำอะไร ก็ต้องทำให้สำเร็จ โดยปราศจากความกลัว ความประหลาดใจ ความสงสัย และความลังเล เฉกเช่นซามูไร เมื่อได้รับภารกิจแล้วต้องทำให้สำเร็จแม้ตัวตาย ท่านยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เหมือนกับเราได้รับมอบหมายงานให้ทำ ก็ต้องทำ โดยไม่มีคำว่า"กลัวไม่สำเร็จ(no fear)" ไม่รู้สึกประหลาดใจ(no surprise)ที่มีคนดูถูกว่า อย่างคุณคงทำไม่สำเร็จ "ไม่สงสัย(no doubt)"ว่า ทำไมให้เราทำ ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่ และสุดท้าย เมื่อตัดสินใจแล้ว จงทำโดย"ไม่ลังเล(no hesitate)"

รวมบทความทั้งหมด